Niższe kary za samowolę budowlaną

Budowa domu, garażu lub innego obiektu wymaga dopełnienia odpowiednich formalności. Czasem wystarczy zgłoszenie, w innych przypadkach niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeśli inwestor wkroczy na plac budowy bez...

Budowa domu, garażu lub innego obiektu wymaga dopełnienia odpowiednich formalności. Czasem wystarczy zgłoszenie, w innych przypadkach niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeśli inwestor wkroczy na plac budowy bez wymaganych zezwoleń, czekają go problemy i kary finansowe.

Samowola budowlana dotyczy sytuacji, w której budynek powstanie niezgodnie z prawem – bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia, wbrew warunkom określonym w pozwoleniu lub mimo sprzeciwu organu budowlanego. Z samowolą mamy do czynienia również wówczas, gdy obiekt budowlany będzie użytkowany w sposób odmienny niż ustalony albo zostanie rozebrany bez wymaganego pozwolenia. Za samowolę uznaje się także dom wybudowany na podstawie projektu, do którego na etapie budowy wprowadzono znaczące zmiany, bez ich zatwierdzenia w urzędzie. Na zarzut samowoli można narazić się również wówczas, gdy budynek zacznie być użytkowany bez zawiadomieniu o końcu budowy oraz bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli jest wymagane).

Zdarza się, że samowole powstają wskutek nieznajomości prawa, nieraz jednak bywa i tak, że stają się wynikiem świadomego działania. Tak czy inaczej, jeśli to tylko możliwe, samowolę należy zalegalizować. W przypadku nowego obiektu wiąże się z to z koniecznością przedstawienia  zaświadczenia o zgodności obiektu z wytycznymi zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub warunkach zabudowy oraz złożeniem dokumentów związanych ze zgłoszeniem budowy lub uzyskaniem pozwolenia. Jeśli złożone dokumenty zostaną pozytywnie ocenione, inwestor otrzyma postanowienie o wysokości opłaty legalizacyjnej. I tu pojawia się dobra wiadomość dla inwestorów – w połowie bieżącego roku weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, która przyniosła wiele istotnych zmian, w tym także zmodyfikowany cennik opłat legalizujących samowole.

W przypadku części obiektów opłaty uległy obniżeniu. Za legalizację przydomowego basenu lub oczka wodnego o powierzchni do 50 m², zjazdu z drogi wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej oraz ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m obecnie zapłacimy 2500 zł. 5000 zł kosztuje legalizacja wolno stojącego parterowego budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 35 m² (w tym garażu, altany, oranżerii oraz przydomowego ganku) czy wolno stojącego parterowego domku letniskowego przeznaczonego do okresowego wypoczynku (o powierzchni do 35 m²).

Wysokość opłaty legalizującej budowę i przebudowę domu mieszkalnego nie uległa obniżeniu. Nadal wynosi 50 000 zł. Pojawiła się natomiast możliwość rozłożenia jej na raty, odroczenia, a nawet umorzenia. Inwestor, który znajduje się w szczególnej sytuacji uniemożliwiającej lub znacząco utrudniającej uiszczenie opłaty, powinien w tym celu złożyć wniosek u wojewody, rzetelnie uzasadniając swoją prośbę. Wojewoda może odroczyć termin płatności, rozłożyć ją na raty, umorzyć część lub całość kwoty.


Więcej artykułów napisanych przy współpracy z Tooba.pl

Willa-One_JW-Construction.jpg   construction-370588_640.jpg   Dzielna-60_Ochnik-Development...jpg

Kategorie
Budowa domu
Brak komentarzy

Zostaw komentarz

*

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Podobne wpisy