Prąd budowlany – co warto o nim wiedzieć?

Budowa domu wymaga dopełnienia wielu formalności, jak również zapewnienia warunków do jej realizacji. Jednym z istotnych elementów jest zapewnienie dostaw prądu na plac budowy – w tym celu należy...

Budowa domu wymaga dopełnienia wielu formalności, jak również zapewnienia warunków do jej realizacji. Jednym z istotnych elementów jest zapewnienie dostaw prądu na plac budowy – w tym celu należy zawrzeć z dostawcą energii stosowną umowę.

Czym jest prąd budowlany?

Zasilanie budowy domów energią elektryczną odbywa się w ramach taryfy C11 zwanej budowlaną. W trakcie prac budowlanych nie ma możliwości korzystania z taryfy przypisanej gospodarstwom domowym. Podstawowa różnica pomiędzy prądem budowlanym a zwykłym, dostarczanym głównie na podstawie planu G11, widoczna jest w cenie – w tym pierwszym przypadku ceny energii są wyższe nawet o połowę. Z czego wynikają takie dysproporcje? W taryfach budowlanych elementy stałe, takie jak stały składnik stawki sieciowej i opłata przejściowa, są mnożone przez moc umowną – im większy jest ostatni parametr, tym wyższy rachunek za prąd. Z kolei w taryfach dla gospodarstw domowych wspomniane składniki stałe nie są uzależnione od wartości mocy umownej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budowę należy zasilać z przyłącza tymczasowego – korzystanie w tym okresie z przyłącza docelowego jest co prawda technicznie możliwe, ale nielegalne.

Jak zawrzeć umowę z zakładem energetycznym?

Przy zawieraniu umowy z zakładem energetycznym o dostawę prądu na budowę potrzebne są następujące dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • aktualne warunki przyłączeniowe,
  • tytuł prawny do władania nieruchomością.

Przy tej sposobności należy mieć na uwadze dwie kwestie:

  • wybór odpowiedniego planu cenowego jest zdeterminowany paroma przesłankami, m.in. duże znaczenie w tym kontekście ma to, czy obiekt jest już podłączony do sieci;
  • wskazane jest zasięgnięcie porady u elektryka w kwestii oszacowania mocy umownej, przy czym trzeba z góry założyć, że podczas budowy zapotrzebowanie na prąd będzie większe aniżeli po jej zakończeniu.

Jeśli chodzi o taryfy budowlane, to najpopularniejszym rozwiązaniem jest taryfa C11, na mocy której cena za 1 kW energii jest przez całą dobę jednakowa. Jest to o tyle wygodne, że czynności na budowie można wykonywać w dowolnych godzinach. Jeżeli jednak inwestor jest w stanie określić, w jakich konkretnie godzinach będzie prowadzona większość prac, to ma do wyboru jeszcze inne opcje, a mianowicie:

  • C12a – taryfa dwustrefowa, gdzie cena za 1 kW jest niższa w godzinach pozaszczytowych, a więc zwykle pomiędzy 21 a 8 oraz między 11 a 17,
  • C12b – dwustrefowa taryfa, gdzie cena za 1 kW jest niższa w godzinach nocnych.

Warto przy tej okazji zaznaczyć, iż taryfa dwustrefowa nie zawsze się opłaca. Aby się kalkulowała, to w godzinach obowiązywania niższych stawek trzeba wykorzystać co najmniej ok. 40 proc. całego zużycia prądu.

Jak przejść z taryfy budowlanej na zwykłą?

Po zakończeniu budowy i po oficjalnym odbiorze budynku zachodzi konieczność przejścia z taryfy budowlanej na zwykłą. Nakłada to na inwestora obowiązek przedłożenia dostawcy energii:

  • dokumentu zezwalającego na użytkowanie obiektu – do jego wystawienia upoważniony jest stosowny organ Starostwa Powiatowego,
  • zawiadomienia potwierdzonego przez stosowny organ Starostwa Powiatowego o częściowym lub całkowitym zakończeniu budowy.
Kategorie
Budowa domuPlan budowy
Brak komentarzy

Zostaw komentarz

*

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Podobne wpisy