Szkolenia BHP – obowiązki pracodawcy. Czy można przeprowadzić szkolenie BHP poza godzinami pracy?

Większość dorosłych osób prędzej czy później spotkają się w swoim życiu ze szkoleniami BHP, gdyż pracodawcy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy i przeszkolić ich z zasad...

Większość dorosłych osób prędzej czy później spotkają się w swoim życiu ze szkoleniami BHP, gdyż pracodawcy mają obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy i przeszkolić ich z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy szkolenie BHP przeprowadzane jest po regularnych godzinach pracy. Czy pracodawca ma do tego prawo? 

Zanim jednak odpowiemy na to pytanie, warto zapoznać się z kilkoma innymi informacjami dotyczącymi szkoleń BHP i obowiązków pracodawcy, które mogą być istotne dla nowych pracowników. Zacznijmy od dokumentacji pracowniczej.

Pracodawca ma obowiązek wystawić pracownikowi pełnej dokumentacji dot. odbycia szkolenia BHP. Chodzi przede wszystkim o zaświadczenie o jego ukończeniu, a następnie o dołączenie go do pracowniczych akt osobowych. Obowiązek wystawienia zaświadczenia i umieszczenia go w aktach spoczywa także na wszystkich jednostkach szkolących. 

Nie każdy wie, ale szkolenie okresowe BHP kończy się egzaminem, które przeprowadzane jest przed specjalną komisją zwołaną przez jednostkę organizującą szkolenie. Egzamin weryfikuje wiedzę nabytą podczas szkolenia, a w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, pracownikowi wydawane jest zaświadczenie. Jego odpis jest umieszczany i przechowywany w aktach osobowych pracownika. 

Zdałem/zdałam egzamin BHP. Czy to wszystko jeśli chodzi o przyswajanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa?

Wiele osób zastanawia się, czy szkolenie BHP jest ostatnim momentem zapoznawania się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Nic bardziej mylnego – na pracodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia pracownikowi aktualnych instrukcji BHP. Mogą to być np. instrukcje dot. stosowanych w firmie procesów technologicznych, instrukcje z obsługi maszyn czy udzielania pierwszej pomocy. W zakładach, gdzie pracownicy mają do czynienia z odczynnikami chemicznymi, również instrukcja postępowania z nimi powinna zostać pracownikowi udostępniona.

Jak to jednak jest ze szkoleniami BHP po godzinach pracy pracownika?

Tutaj odpowiedź jest prosta i jednoznaczna – pracodawca nie powinien przeprowadzać szkolenia BHP poza wyznaczonymi godzinami pracy pracownika. O taki stan rzeczy dba Kodeks Pracy, według którego wszystkie szkolenia BHP odbywają się w czasie pracy pracowników, i co bardzo ważne – zawsze na koszt pracodawcy. 

W przypadku, w którym takie szkolenie odbywa się poza godzinami pracy, pracodawca powinien naliczyć pracownikowi dodatkową opłatę za nadgodziny.

Obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP przez firmę zewnętrzną

Powszechną opinią krążącą wśród pracowników jest obowiązek pracodawcy do wynajęcia zewnętrznej firmy lub zatrudnienia specjalisty ds. BHP w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nic bardziej mylnego – pracodawca nie ma takiego obowiązku i sam może przeprowadzić szkolenie BHP.

Jedynym warunkiem jest ukończenie przez niego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy organizowane przez jednostki, które są uprawnione do prowadzenia szkoleń w tym zakresie. Częstą praktyką jest jednak wynajmowanie do tego wyspecjalizowanych firm szkoleniowych, takich jak https://controlbhp.pl z Wrocławia.

Kategorie
Budowa domu
Brak komentarzy

Zostaw komentarz

*

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Podobne wpisy